EIC Accelerator

Søg EU-midler til udvikling eller opskalering af banebrydende teknologier eller produkter med stort markedspotentiale

Med EIC Accelerator-programmet vil EU-Kommissionen identificere og støtte såkaldte high risk, high gain innovations. Der er mulighed for at søge om midler til hele processen fra demonstration til markedsudrulning og break-even.

EIC Accelerator er en del af Horizon Europe-rammeprogrammet.

Hvad er EIC Accelerator?

EIC Accelerator er et konkurrencedygtigt fundingprogram under Horizon Europe, der hjælper dig med at videreudvikle dit forretningskoncept til et markedsklart produkt, en service eller en proces, der passer til din virksomheds vækststrategi. 

Aktiviteterne kan fx omfatte forsøg, prototyper, validering, demonstration og test i den virkelige verden og replikering på markedet. 

Hvis aktiviteten vedrører en primært teknologisk innovation, skal den have et Technology Readiness Level (TRL) på 6 eller derover. 

EIC Accelerator er fokuseret på innovationer, der bygger på videnskabelige opdagelser eller banebrydende teknologier. Programmet støtter innovatører i at tiltrække de fulde investeringsbeløb, der er nødvendige for opskalering inden for en kortere tidsramme.

EIC Accelerator-programmet  identificerer og støtter high risk, high gain innovations. (foto: iStock)

Hvem kan søge?

 • Enkelt startups og små og mellemstore virksomheder (mindre end 250 ansatte og omsætning under 50 millioner Euro)
 • Personer eller juridiske enheder, der ønsker at etablere en SMV
Tilskud
 • Tilskud: Max. 2,5 mio. EUR
 • Investeringskomponent: Mellem 0,5 mio. EUR og 15 mio. EUR
 • Ansøgere kan vælge at ansøge om en blanding af tilskud og egenkapital, kun tilskud, tilskud først eller kun egenkapital
 • Samlet budget til rådighed: 630,9 mio. EUR
Krav
 • Startups og SMVer skal ansøge alene - dvs. der er ingen krav om at finde projektpartnere.
 • EIC Accelerator er et meget konkurrencedygtigt program - derfor er det vigtigt at verificere markedspotentialet af din idé, inden du begynder ansøgningsprocessen.
 • Det er kun tilladt at deltage i ét støttebevilget projekt i dette instrument ad gangen pr. virksomhed.
 • Virksomheder med kvinder på ledelsesposter (direktør eller lignende) er især opfordret til at ansøge.
 • Der håndhæves begrænsninger på antal genindsendte ansøgninger.

Ansøgningsproces og deadlines

EIC Accelerators udvælgelsesproces består af tre trin. Hvert trin skal bestås for at få adgang til det næste trin:

Trin 1: Skriv en kort ansøgning
Ansøg når som helst

Trin 2: Skriv en omfattende ansøgning
Deadlines for 2024: 13. marts og 3. oktober

Trin 3: Invitation til interview med EIC
De afholdes normalt 8-9 uger efter den gældende trin 2-deadline, og man får svar på interviewet ca. 2-3 uger efter.

Vil du vide mere om EIC Accelerator-funding?

Har du brug for hjælp til at søge?

Helle Vedel Friis

Helle Vedel Friis

Innovation Manager

EEN2EIC

Gennem projektet EEN2EIC kan vi hjælpe dig med at søge midler via EIC Accelerator.

Projektet har til formål at udvikle et stærkt samarbejde mellem Enterprise Europe Network og European Innovation Council (EIC), der vil gøre det muligt for innovative SMVer og startups at vokse hurtigere og med større effekt. Samarbejdet skal øge antallet af kvalitetsforslag, der indsendes til EIC Accelerator med særligt fokus på: 

 • Kvindeledede innovative virksomheder i EU og Horizon Europes 3. søjle.
 • Indehavere af EIC Accelerator Seal of Excellence
 • Kapacitetsopbygning i flere lande