Workshop om blå biomasse og restaurering af Indre Limfjord

Information

Sted:
Hotel Strandtangen, Strandvejen 28, 7800 Skive
Sprog:
Dansk
Pris:
Gratis / Free
Fra:
27. november 2023 kl. 12:30
Til:
27. november 2023 kl. 16:00
Hvad skal der til for at få en renere Limfjord – og hvad kan vi hver især bidrage med for at understøtte dette?

Hvad skal der til for at få en renere fjord –  og hvad kan vi hver især bidrage med for at understøtte dette?

Kom og vær med til at udvikle, hvilke indsatsområder (nye som gamle) der skal prioriteres i et projekt om restaurering af Indre Limfjord fra vandsiden. Vi sætter fokus på fjordens regenerative blå potentiale og hinandens interesser.

Resultaterne fra workshoppen skal levere inspiration til et kommende projekt om restaurering af fjorden om blå biomassers potentiale og bæredygtig udnyttelse af marine arealer. Måske vil det også vise sig, om der er basis for en workshop 3.

Denne workshop er født af en workshop afholdt i Interreg BSR-regi tilbage i april måned, som omhandlede fremtidens bio-industrielle symbioser baseret på blå biomasse. Her samledes producenter, leverandører, interesseorganisationer, iværksættere, borgere og myndigheder for første gang i samme lokale. Vi fik rigtig mange gode input med herfra, nogle forventelige og andre overraskende. Det gælder blandt andet dialogen på tværs, som var deltagernes store ønske at fortsætte.

Derfor inviterer vi i Klimafonden Skive sammen med Energibyen Skive og Food & Biocluster Denmark nu en bred vifte af interessenter til at bidrage til udviklingen af et idekatalog om restaurering af Indre Limfjord fra vandsiden. Vi håber på en spændende dag med din deltagelse og følgende program.

Program

12.30 – 13.00 Ankomst og sandwich

13.00 – 13.20 Velkomst, formål og kort resumé fra workshoppen i april måned

13.20 – 13.40 Havhøst ved Bodil Espersen fortæller om deres resultater med havhaver og inddragelse af både voksne og børn

13.40 – 14.00 Limfjordsrådet ved Torben Bramming Jørgensen fortæller om Kystvandrådets arbejde på basis af foruddefinerede muligheder og om Limfjordrådets erfaringer med andre tematikker

14.00 – 16.00 Udvikle et idekatalog og engagement til at få sat de gode ideer i værk: Med afsæt i det, vi nu sammen har hørt… hvilke ideer og muligheder ser vi kan være med til at understøtte restaurering af fjorden, som tilgodeser miljø, erhverv og borgere?

16.00 – 16.20 Præsentation af ideer og deling af viden

16.20 – 16.30 Hvad skal der ske herfra og tak for i dag

Kontakt

Knud Tybirk

kt@foodbiocluster.dk

+4525208810

Workshop om blå biomasse og restaurering af Indre Limfjord
Workshop om blå biomasse og restaurering af Indre Limfjord