Cikulær økonomi og proteiner baseret på grønne biomasser.

Information

Sted:
Aarhus Universitet afdeling i Foulum, Steen Blichers Alle 2, 8830 Tjele
Sprog:
Dansk
Pris:
Gratis / Free
Fra:
25. september 2023 kl. 10:15
Til:
25. september 2023 kl. 14:00
Kom og se bioraffineringsanlægget til grøn biomasse i Foulum, hør om resultaterne fra driften og deltag i en workshop om cirkulær økonomi.

Bioraffinering og cirkulær økonomi

Alle interesserede har nu mulighed for at besøge og se bioraffineringsanlægget til grøn biomasse i Foulum, når Aarhus Universitet og Food & Bio Cluster Denmark inviterer til temadag om cirkulær økonomi og proteiner baseret på grønne biomasser.

Her kan du høre om resultaterne fra driften og deltage i en workshop om cirkulær økonomi.

I forbindelse med projektet GO-GRASS vil den nyeste viden om udvindingen af proteiner fra grønne biomasser blive gennemgået. Forskere fra Aarhus Universitet vil fortælle om både praktiske og tekniske aspekter af at drive et anlæg og fremlægge de seneste forsøgsresultater.   

Efter besigtigelsen af bioraffineringsanlægget og indlæg om dette afholdes en workshop i projektet BioRural om cirkulær økonomi. Hvilke problemer er der i det lineære system, og hvordan kan det cirkulære system afhjælpe disse? Opgaven er at finde nogle relevante cases at diskutere ud fra, herunder ekstraktion af proteiner fra grøn biomasse.

EU-projektet Biorural har til formål at understøtte cirkulære biobaserede løsninger i de europæiske landdistrikter. Projektet skal fremme biobaserede løsninger med henblik på at styrke bioøkonomien i landdistrikter og øge andelen af cirkulær bioøkonomi.

Formålet med workshoppen er at diskutere faktorer, der påvirker innovation og spredning af bæredygtige biobaserede løsninger samt styrke netværket blandt aktørerne inden for området.

Følg Biorural-projektet her >

Følg GO-GRASS-projektet her >


Tid

Emne

Sted

Ansvarlig/indlæg

10.15 – 10.30

Kaffe og kage

Byg L38, Bioraf

Michael Støckler,

Food and Bio Cluster Denmark

10.30 – 10.40

Velkomst og intro ved Aarhus Universitet og FBCD

Byg L38, Bioraf

Claus Åge Grøn Sørensen, Aarhus Universitet/Michael Støckler

10.40 – 11.20

Besigtigelse og præsentation af bioraffineringsanlægges faciliteter

Byg L38, Bioraf

Steen Henrik Møller, Aarhus Universitet

11.20 – 11.50

Præsentation af de nyeste resultater fra bioraffineringen

Byg L38, Bioraf

Steen Henrik Møller, Søren Krogh Jensen,  Aarhus Universitet

11.50 – 12.00

Transport til kantine

 

Alle

12.00 – 12.45

Frokost, AU Kantine

Kantinen

Alle

12.45 – 13.55

Workshop om cirkulær økonomi

Mødelokale Auditoriet

Claus Åge Grøn Sørensen, AU

13.55 – 14.00

Opsamling og afrunding

Mødelokale Auditoriet

Claus Åge Grøn Sørensen/Michael Støckler

Kontakt

Michael Støckler

mcs@foodbiocluster.dk

+4540107128

Cikulær økonomi og proteiner baseret på grønne biomasser.
Cikulær økonomi og proteiner baseret på grønne biomasser.