Workshop: Udbygning af landbrugsbaseret biogasproduktion i EU

Information

Sted:
lokale 4, Aarhus Universitet, Foulum, Blichers Alle 20, 8830 Tjele, Danmark
Sprog:
Dansk
Pris:
Gratis / Free
Fra:
15. august 2023 kl. 09:30
Til:
15. august 2023 kl. 14:30
ALFA projektet er et samarbejdsprojekt om udbygningen af biogasproduktion i EU. Services og ydelser udviklet i projektet vil blive tilbudt via de nationale hubs. Deltag og få indflydelse på udviklingen.

Vi inviterer til at deltage i den kommende workshop arrangeret som en del af ALFA-projektet, som har til formål at understøtte udbredelsen af biogasløsninger i husdyrbrug i EU og specielt Danmark.

Sammen vil vi skabe støtteløsninger og foranstaltninger til udbredelse af biogassystemer for husdyrbrug. Dit værdifulde input vil hjælpe med at validere og prioritere de vigtigste barrierer, forbedringsområder og behov for udbredelse af biogassystemer. Ved at bidrage med din ekspertise kan vi udvikle skræddersyede støtteydelser til landmænd, som ALFA-projektet vil tilbyde gratis i senere faser. ALFAs støtteaktioner vil omfatte forretningsmæssige, finansielle og tekniske supporttjenester samt oplysningskampagner og kapacitetsopbyggende seminarer.

ALFA projektet er et samarbejdsprojekt mellem parter i Danmark, Grækenland, Italien, Spanien, Belgien Slovakiet og Tyskland. Services og ydelser udviklet i projektet vil blive tilbudt i disse lande via de nationale hubs.

Mere specifikt kan din deltagelse i workshoppen give flere fordele, herunder:

  • Få indsigt i de seneste trends og praksis inden for biogasløsninger til husdyrbrug baseret på succesrige casestudier fra din region
  • Mødes med nøgleinteressenter for at identificere potentielle muligheder og udfordringer for udbredelse af biogasløsninger i husdyrbrug
  • Mødes med industriaktører og forskere for at identificere behovene i Danmark i forhold til politikker og lovgivningsmæssige rammer for at understøtte udbredelsen af biogasløsninger
  • Få indsigt fra eksperter om de aktuelle hindringer for markedsoptagelsen af biogas
  • Akademikere/forskere:
  • Skabe netværk med industriaktører, beslutningstagere og repræsentanter fra hele Europa
  • Få indsigt i de seneste trends og praksis inden for biogasløsninger til husdyrbrug, såvel som aktuelle udfordringer
  • Høre om succesrige casestudier fra hele Europa

Programmet:

09.30 – 10.00

Modtagelse og kaffe hos Aarhus Universitet

Alle

10.00 – 10.05

Velkomst og formålet med workshoppen

Michael Støckler, Food and Bio Cluster Denmark

10.05 – 10.15

Præsentation af partnere og deltagere

Alle

10.15 – 10.35

Præsentation af de nyeste forskningstiltag indenfor biogasproduktion i Danmark

Henrik B. Møller, Aarhus Universitet,

10.35 – 10.55

Hvad sker der på det politiske område for biogassektoren?

Bruno Sander Nielsen, Biogas Danmark

10.55 – 11.10

Præsentation af ALFA projektet, rammebetingelser, stakeholders og foreløbige resultater, cases og support services

Michael Støckler, FBCD

11.10 – 12.00

Diskussion om prioriteringer, barrierer, muligheder, forbedringer, ønsker til services

Alle

12.00 – 12.10

Opsamling og konklusion

Michael Støckler, FBCD

12.10 – 12.50

Frokost i kantinen hos AU

Alle

12.50 – 13.00

Transport til AU Foulum biogasanlæg

Alle interesserede

13.00 – 14.30

Rundvisning på biogasanlægget og orientering om igangværende forskningsopgaver.

Henrik B. Møller, AU

 

Tak for i dag

 

Kontakt

Michael Støckler

mcs@foodbiocluster.dk

+4540107128

Workshop: Udbygning af landbrugsbaseret biogasproduktion i EU
Workshop: Udbygning af landbrugsbaseret biogasproduktion i EU