Datapolitik for medlemmer

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Food & Bio Cluster Denmark er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:
info@foodbiocluster.dk

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Registrering af dit medlemskab
  • Tilbud i forbindelse med medlemskab
  • Udsendelse af surveys
  • Invitation til generalforsamling

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Forordningen om databeskyttelse 2016/679 (databeskyttelsesforordningen), artikel 6, stk. 1.

Hvad giver du samtykke til?

Ved oprettelse af et medlemsskab giver du samtykke til, at dine informationer bliver gemt i Food & Bio Cluster Denmarks medlemsregister. Oplysningerne anvendes udelukkende i forbindelse med de aktiviteter, Food & Bio Cluster Denmark udfører for dig som medlem. 

Derudover accepterer du, at Food & Bio Cluster Denmark må kontakte dig vedrørende relevante, faglige arrangementer og muligheder.

Du giver samtykke til at vi kan anvende virksomhedens logo og navn i forbindelse med vores oversigt over medlemmer på vores hjemmeside. 

Endelig giver du samtykke til, at Food & Bio Cluster Denmark må videregive oplysninger om virksomhedens medlemskab og deltagelse i aktiviteter i regi af Food & Bio Cluster Denmark til relevante offentlige myndigheder i forbindelse med rapportering, evaluering og analyser.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Almindelige personoplysninger, herunder dit navn og din e-mailadresse.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi har modtaget personoplysninger fra dig. Hvis vi ikke modtager dine personoplysninger, vil du ikke være medlem.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi opbevarer dine data i Podio. CITRIX, som ejer Podio, har udarbejdet en end user service agreement, som forholder sig til GDPR. Derudover har vi en databehandleraftale med Citrix.

Vi opbevarer desuden data (mail og navn) i Mailchimp, i forbindelse med udsendelse af nyhedsmail, vi har databehandleraftale med Mailchimp.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine oplysninger så længe vi er forpligtet til det i forbindelse med udførelsen af vores bevillinger, således at vi kan dokumentere vores oplysninger. Derefter vil de blive anonymiseret eller slettet.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på Datatilsynets hjemmeside.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside.

Projekter

Se hvilke danske og internationale projekter, klyngen deltager i.

Netværk

Vi samler deltagere i faglige netværk, hvor vi deler viden og erfaringer om fødevarer og bioressourcer.

Nyheder

Læs aktuelle nyheder om fødevarer og bioressourcer.

Kontakt

Vi står altid klar til at hjælpe dig med konkrete spørgsmål. Hvis ikke vi selv kan svare, ved vi helt sikkert, hvem der kan.