EENergy

10.000 EUR til energieffektivisering til små og mellemstore virksomheder

Ønsker du at skære ned på energiomkostningerne i din virksomhed?

Gennem EU-projektet EENergy kan du ansøge om 10.000 EUR til forbedring af din virksomheds energieffektivitet.

For at understøtte den grønne omstilling i danske virksomheder og sikre en bred energi-effektivisering på tværs af Europa kan små og mellemstore virksomheder søge om op til 10.000 EUR til at forbedre deres energieffektivitet gennem EU-projektet EENergy.

Puljen er på i alt 9 millioner EUR og bliver uddelt som 900+ grants til små og mellemstore virksomheder i hele Europa til at gennemføre investeringer i udstyr, konsulentbistand eller træning, der vil forbedre deres samlede energiforbrug med mindst 5%. 

Overblik over puljen

  • Virksomheden må maksimalt have 249 ansatte.
  • Der kan ansøges om midler til henholdsvis udstyr, rådgivning og uddannelse. Omkostninger og anskaffelse/installation/uddannelse skal være afholdt og fuldført før udgangen af 2024.
  • Ansøger skal reducere sit energiforbrug med mindst 5% kwh.
  • For at kunne søge et EEN-grant skal ansøger have fået foretaget en EENergy Assessment med en EEN-bæredygtighedskonsulent.
  • Primære erhverv kan også søge midler i puljen.
  • Max 50% af godkendte ansøgninger tildeles et grant efter tilfældigheds-princippet, dvs. alle kvalificerede ansøgere har lige stor chance.
  • Ansøgende virksomheder, som ikke får tildelt et grant, skal stadig indlevere data tre gange i løbet i perioden . Disse virksomheder vil blive placeret i en kontrolgruppe.
  • EEN-bæredygtighedskonsulenterne vil hjælpe med at søge efter alternative støtteprogrammer.
  • Ansøger må gerne supplere det ansøgte beløb med private midler til en investering, men de tildelte midler kan ikke kombineres med midler fra andre støttepuljer.

EENergy gennemføres i samarbejde med Enterprise Europe Networks bæredygtighedstjenester under EUs Single Market-program. Enterprise Europe Network Danmark står i spidsen for at udrulle EENergy.

Deadline

Send din ansøgning senest onsdag den 15. maj 2024

Sådan ansøger du

Kontakt Rubin Dollerup Nielsen for hjælp til at komme i gang eller udfyld formularen herunder, og du vil blive kontaktet.

Få hjælp til at komme i gang

Rubin Dollerup Nielsen

Rubin Dollerup Nielsen

Business Development Manager

Dette projekt har modtaget støtte fra Den Europæiske Unions program for det indre marked under grant agreement nr. 101143477 og udføres i direkte samarbejde med Enterprise Europe Network.