Dansk Bioøkonomikonference 2022 demonstrerede omstilling til cirkulær bioøkonomi i praksis

Otte effektive timer samlede jordbrugere, virksomheder, iværksættere, forskere, investorer, interesseorganisationer, myndigheder og mange andre interesserede på Engestofte Gods på Lolland, hvor der blev sat fokus på nogle af de løsninger, vi i fremtiden har brug for, for at drive en cirkulær bioøkonomi.

Morten Ambye Jensen, PhD og lektor ved Institut for Bio- og Kemiteknologi, Aarhus Universitet præsenterede resultater fra Det Nationale Bioøkonomipanels arbejde omkring optimal udnyttelse af biomasse med fokus på kulstofopsamling og lagringspotentialer.

De godt 150 deltagere fik masser af nye indtryk fra en verden, hvor der for alvor er ved at ske et gennembrud i omstillingen til den cirkulære bioøkonomi, så der ikke længere er tale om et teoretisk begreb, som man ”kun” forsker i, men konkrete løsninger, der kan bringes i spil.


”Konferencen er en rigtig god mulighed for at formidle ny viden fra forskning til forretning og for at skabe kontakter til kunder og samarbejdspartnere. Gennem dagen fik vi mange eksempler på konkrete løsninger, hvoraf nogle allerede er på markedet, og endnu flere initiativer og løsninger er på vej i de kommende år”, siger teamleder for bioressourcer i Food & Bio Cluster Denmark, Thorkild Quist Frandsen.


Samtidig fremhæver Thorkild Quist Frandsen, at et fællestræk for de intelligente løsninger til bioøkonomien er, at de leverer resultater på bundlinjen og indeholder:

  • Væsentlige og målbare forbedringer for natur, miljø og klima
  • Opretholdelse af en stor landbrugs- og fødevareproduktion, så danske arbejdspladser og eksportindtægter bevares. Og verdens voksende befolkning har brug for endnu flere fødevarer og andre biobaserede produkter.
  • Som et nyt vindmølleeventyr gør løsningerne Danmark til rugekasse for nye, grønne teknologier, der efterfølgende kan udbredes til hele verden og skabe eksport af teknologer og knowhow.

Fokus på løsninger og muligheder

Blandt andet var der mulighed for at høre mere om fyrtårnsprojektet Biosolutions Zealand, som gennem samarbejde og udbygning af demonstrations-, test og opskaleringsfaciliteter er i gang med at opbygge en let tilgængelig og økonomisk attraktiv vej for virksomheder at validere deres ideer og skabe forretningsgrundlag.

Her blev blandet andet delt erfaringer om rejsen fra demo til fuld skala og om opbygningen af et af projektets nye testanlæg, ligesom deltagerne fik et indblik i nogle af de innovationsprojekter, der allerede er startet i projektet.

”Med hjem fra konferencen tager jeg et indtryk af, at der er en række meget store muligheder inden for biosolutions-området, som vi skal forstå at udnytte.  Der er også et meget stort potentiale for at bruge bioressourcer som råvarer i byggeriet og skabe bæredygtige byggematerialer til en miljøtung sektor. Samtidig kan øget brug af råvarer fra land- og skovbrug i byggematerialer bruges til at lagre kulstof og dermed blive et vigtigt redskab til at sænke klimaaftrykket fra nye byggerier. For Food & Bio Cluster Denmark er det vigtigt at være med til at sætte spot på nogle af de gode løsninger, vi har brug for til den cirkulære bioøkonomi”, siger Thorkild Quist Frandsen.
 

Dagen var arrangeret af Food & Bio Cluster Denmark, Roskilde Universitet, Center for Cirkulær Bioøkonomi ved Aarhus Universitet, Teknologisk Institut, Business Lolland-Falster og Bioøkonomisk Vækstcenter Fuldborgsund.Dansk Bioøkonomikonference afholdes som en del af projektet Innovationskraft, der er finansieret af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Flere nyheder fra Food & Bio Cluster