Plantebaserede fødevaresystemer: USA og Danmark

Information

Sted:
Jernbanegade 3B, 4000 Roskilde
Sprog:
Dansk
Pris:
Gratis / Free
Fra:
16. april 2024 kl. 14:00
Til:
16. april 2024 kl. 17:00
Omstilling til plantebaserede fødevaresystemer spiller en helt central rolle i den grønne omstilling i Danmark og globalt. Men virksomheder, der danner kernen i fødevaresystemet, oplever en række udfordringer på trods af produkternes åbenlyse fordele. De mangler ofte indsigt i forbrugernes præferencer og beslutninger samt viden om fødevaresystemernes kerneaktører og deres ageren i omstillingen.

I dette arrangement udfolder Roskilde Universitet, Plantebranchen og Food & Bio Cluster Denmark udfordringer og mulige løsninger på den plantebaserede omstilling med inddragelse af to vigtige perspektiver: Et forskningsperspektiv, der bygger på den nyeste samfundsvidenskabelige forskning om vegetarisme, veganisme og plantebaseret produktion med særligt fokus på, hvad Danmark kan lære af Californien (USA). For det andet et perspektiv med fokus på drivkræfter blandt centrale aktører såsom interesseorganisationer, dagligvarebutikker og producenter i Danmark, der kan fremme omstilling til et mere plantebaseret fødevaresystem. Disse to perspektiver giver samlet set et unikt øjebliksbillede af udfordringer og muligheder i det danske plantebaserede fødevaresystem.

Foredragsholdere:

  • Sekretariatschef Frederik Madsen, Plantebranchen
  • Lektor Johan Fischer, ISE, RUC.

Program:

13:30-14:00: Registrering og kage

14:00-14:15: Velkommen ved Roskilde Universitet samt intro til det nye RUC OpenBioLab, som åbner d. 26. april

14:15-15:00 Lektor Johan Fischer, RUC: En plantebaseret fremtid: Synergi mellem produktion, handel og forbrug:


Aldrig tidligere har plantebaseret kost været så vigtig i politikker, der fokuserer på grøn omstilling og dette gælder også i Danmark. På trods af den stigende interesse for plantebaseret kost i Danmark omsættes grønne fødevareidealer langsomt og ujævnt til praksis. Vi kan forstå problemer og løsninger forbundet med plantebaseret produktion, handel og forbrug bedre ved at kigge på Californien. Indlægget er således baseret på et forskningsprojekt i Californien støttet af Carlsbergfondet og bogen ”The Moral Economy of Plant-Based Futures” (Routledge 2024), som tager livtag med, hvordan en plantebaseret fremtid afhænger af samspillet mellem aktører såsom forbrugere, sociale bevægelser, producenter og forhandlere.

15:00-15:15: Pause og netværk

15:15-16:00 Sekretariatschef Frederik Madsen, Plantebranchen:

Hvordan går det med den plantebaserede omstilling i det danske fødevaresystem Hvilke drivkræfter er i spil blandt centrale aktører i det danske fødevaresystem, der fremme og forhindrer omstilling til et mere plantebaseret fødevaresystem?

16:00-16:15: Opsamling

16:15-17:00: Netværk og kaffe

TILMELDINGSLINK

Tilmeldingsfrist: d. 2. april kl. 23.59

Arrangementet er støttet af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen gennem Innovationskraft-programmet.

 

 

 

Kontakt

Louise Krogh Johnson

lkj@foodbiocluster.dk

+4521545909

Plantebaserede fødevaresystemer: USA og Danmark