Jordbundens Dag. Jord og vand - en kilde til liv

Information

Sted:
Roskilde Universitet, bygning 03, lokale 03.1-s03 - Auditorie A, Universitetsvej 1, 4000 Roskilde
Sprog:
Dansk
Pris:
Gratis / Free
Fra:
05. december 2023 kl. 09:30
Til:
05. december 2023 kl. 15:30
Fokus på klimarobuste jorder

Jord og vand er grundlaget for fødevareproduktion, økosystemer og menneskers velbefindende. Forbedret jord- og vandforvaltning forbedrer landets evne til at modstå ekstreme klimahændelser som tørke, oversvømmelser og kulde/varme.

Vi indflyver med klimaperspektiver og kommer ned på - og i - jorden med faglige input fra forskere og landmand og slutter af med tanker om arealanvendelse og forvaltning af vand og jord i dansk perspektiv.

Program for dagen

9.30-10.00: Kaffen står fremme

10.00-10.15: Velkommen til Jordbundens dag 2023 – og en introduktion til dagen v. Henrik Haugaard-Nielsen, RUC

10.15-10.35. Klima: Der kommer større udsving, det bliver mere ujævnt, og når vi snakker vand, skal vi også snakke tørke v. Professor Eigil Kaas, Københavns Universitet og klimaforsker ved DMI.

10.40-11.00. Indholdet af organisk stof er nøglen til mange essentielle funktioner i jorden, herunder vandhusholdning. v. Janne Aalborg Nielsen, SEGES Innovation

11.05-11.25 Jordsystemmodellerne kan bruges til at konkretisere fx vandstandsstigninger, så vi bliver bedre klædt på til at håndtere dem v Professor Jens Hesselbjerg Christensen, Københavns Universitet

11.30-11.50 Hvordan påvirkes jordbundsdyrene af fremtidens klima? v/ Professor Martin Holmstrup, AU

Kl. 11.50 Opsamling og debat; v. Henrik Haugaard-Nielsen, RUC

Velbekomme - stående frokost fra kl. 12.00-13.00.

13:05-13:25 Kan dyrkningsmetoderne mindske effekterne af ekstreme nedbørsforhold? Resultater fra et europæisk projekt under EJP SOIL. V. Loraine ten Damme, AU

13:30-13.50 Mine erfaringer med dyrkningssystemer og jordforbedring v. Niels Hansen, Haslev. Landmand og medlem af FRDK’s bestyrelse

14:05-14:15 Opsamling og kort debat; v Knud Tybirk, Food & Biocluster Denmark

14:15-14:30 Kaffe (tag det med ud på bordene)

14:30-14:50 Hvordan bruger vi bedst jordressourcen? - Nye tilgange til planlægning af arealanvendelse ud fra potentialer og begrænsninger i jord og hydrologi. v. Andreas Aagaard Christensen, RUC.

14:50-15:00 Opsamling og kort debat; v Knud Tybirk, Food & Biocluster Denmark

15:00–15:15 (mere kaffe) Hvad fik du ikke sagt? - og tak for i dag og kom godt hjem, v. Henrik Haugaard-Nielsen, RUC

 

Innovationskraft
Når du deltager i dette event vil din tid blive anvendt som medfinansiering på Projektet Innovationskraft, som er finansieret af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen til standardsats. Læs mere om Innovationskraft

Kontakt

Knud Tybirk

kt@foodbiocluster.dk

+4525208810

Jordbundens Dag. Jord og vand -  en kilde til liv
Jordbundens Dag. Jord og vand -  en kilde til liv