Netværk dig til ny viden i pulverindustrien

Information

Sted:
Teknologisk Institut, Bygning 1, lokale 1.5.3, Kongsvang Alle, 8000 Aarhus, Denmark
Sprog:
Dansk
Pris:
Gratis / Free
Fra:
21. november 2023 kl. 14:00
Til:
21. november 2023 kl. 17:00
Round table for pulverindustrien - vigtigheden af korrekt måling og styring under opbevaring.

Teknologisk Institut og Food & Bio Cluster inviterer dig til dette netværksarrangement med fokus på vidensdeling i den danske pulverindustri. 

Mange danske virksomheder arbejder med pulver enten som råvare, mellemvare eller færdigvare. Brugen af pulver sker på tværs af industrier bl.a. inden for foder, fødevarer og farma, hvorfor industrierne står med lignende udfordringer og med erfaringsudveksling, kan skabe vækst på tværs. 

Vi åbner på dagen op for emner som vigtigheden af korrekt prøvetagning, styring af opbevaringskonditioner mm. 

Arrangementet henvender sig til danske virksomheder, som håndterer pulver med særligt fokus på foder, fødevarer og farma. 

Under Round table-møderne vil der være rig mulighed for at udveksle viden, få inspiration og finde nye samarbejdspartnere. 

Denne Round table er en forløber, hvor vi tager pulsen på branchen og undersøger, om der er interesse for en netværksgruppe inden for temaet, som her er håndtering og opbevaring. Gruppen af deltagere er selv med til at sætte dagsordenen og rammerne.

Tilmeld dig via dette link: https://www.teknologisk.dk/kurser/netvaerk-dig-til-ny-viden-i-pulverindustrien/k91384 

Kontakt

Britt Sandvad

bs@foodbiocluster.dk

+4520409679

Netværk dig til ny viden i pulverindustrien
Netværk dig til ny viden i pulverindustrien