Roundtables I Customized Nutrition: Hansens Is - Det gode proteinberigede produkt

Information

Sted:
Hansens Is, Landerslevvej 5, 3630 Jægerspris, Danmark
Sprog:
Dansk
Pris:
Gratis / Free
Fra:
16. januar 2024 kl. 09:30
Til:
16. januar 2024 kl. 14:00

Tilmelding

Klik her for at tilmelde

Tilmeldingsfrist

14. januar 2024

Hør Hansens Is og KU om proteinberiget is og vær med til at definere et netværk om "Customized Nutrition"

Roundtables: ”Customized nutrition” - Udvikling af det gode proteinberigede produkt

Hvordan skaber man et proteinberiget produkt, der passer til markedet?

Hansens Is og Københavns Universitet udviklede i fællesskab en proteinberiget is. Kom og hør om samarbejdet og diskuter, hvordan du sikrer, at det produkt, du udvikler, passer til både markedets behov og har en klar go-to-market-strategi

DAGSORDEN

9:30    Kaffe & Netværk

10:00   Velkommen til Hansens Is, Rasmus Eibye, CEO Hansens Is

10:05   Introduktion – Roundtables og netværk ved Food & Bio Cluster Denmark

10:15   Navnerunde: Navn, organisation, forventninger til dagen

10:50   At skabe et godt proteinberiget fødevareprodukt

Inge Tetens, Professor. Ernæring og sundhed fra NEXS-centret ved Københavns Universitet

-  Hvad er det for en funktion, produktet skal have?
-  Animalsk protein vs. plantebaseret protein? Ernæringsmæssige fordele og ulemper
-  FAO-anbefalinger og markedsefterspørgsel

Spørgsmål og svar

11:30  Fra "Is med minder" til ”Hansens Isliv”

Rasmus Eibye, adm. direktør, Hansens Is
-  Samarbejde om et produkt (Københavns Universitet, Bispebjerg Hospital, Friis-Holm Chokolade)
-  Resultater & produktet
-  Hansens Isliv: Fokus på brugeroplevelsen
-  Salgskanaler i dag

Spørgsmål og svar

12:15  Netværksfrokost

13:00  Diskussioner modereret af Food & Bio Cluster Denmark:

-   Valg af route-to-market: Klinisk ernæring (medicinske ruter) vs. detailhandel eller direkte til kunden?
-   Kan vi skabe et medlemsnetværk med fokus på produkter med sundhedsmæssige fordele?

14:00 Tak for i dag

 

Baggrund: Markedet for mad og ernæring tilpasset den enkelte er globalt stigende.

Tilpasning af fødevarer drives både af forbrugerne, der stadig prioriterer mental og fysisk velvære højt, når de køber og indtager fødevarer, og teknologier gør det muligt for virksomheder at forstå og målrette specifikke segmenter samt forbrugeren at få individuelle kostanbefalinger.

Den hastighed, hvormed videnskaben støtter samfundet og individet i at få indsigt i individ- eller gruppeprofil og deres relaterede behov, øges, f.eks. gennem brug af AI, og kortlægning af den genetiske og metaboliske profil eller analyse af mikrotrends i forbrugermønstre baseret på personlige mål eller præferencer og overbevisninger bruges mere bredt i både akademisk forskning og til kommercielle formål.

Food & Bio Cluster Denmark inviterer til det andet af to Roundtables i 2023, hvor vi vil undersøge medlemmers interesse for og behov for at etablere et netværk og diskutere nogle af potentialerne, markedsdriverne og risiciene omkring ”customized nutrition”.

Under disse roundtables vil vi behandle følgende emner:

  • Hvordan forstår og definerer vi "personal nutrition” og "customized nutrition"?
  • Hvad er de aktuelle forskningstendenser i Danmark, når det kommer til området?
  • Hvad er markedets drivere, potentialer og segmenter?
  • Hvilke risici skal der tages hensyn til?

Under roundtables vil der være rig mulighed for at udveksle viden, inspirere og netværke samt en diskussion om de foreslåede emner, der skal dækkes af et fremtidigt netværk.

Når du deltager i dette arrangement, vil din tid blive brugt som medfinansiering til projektet Innovationskraft, som er finansieret af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen til en standardsats .Læs mere om projektet

Kontakt

Heidi Høy

hhd@foodbiocluster.dk

+4560110363

Roundtables I Customized Nutrition: Hansens Is - Det gode proteinberigede produkt