Temadag om anvendelsen af afgasset biomasse

Information

Sted:
Ecopark, Århus Miljøcenter, Bautavej 1A, 8210 Aarhus, Danmark
Sprog:
Dansk
Pris:
600kr
Fra:
31. oktober 2023 kl. 09:00
Til:
31. oktober 2023 kl. 16:00
Optimeret udnyttelse af afgasset biomasse. Kom og hør om de seneste resultater og udfordringer med anvendelsen af afgasset bomasse.

Temadag om optimeret udnyttelse af afgasset biomasse d. 31. oktober 2023

Omkring en tredjedel af al husdyrgødning i Danmark afgasses i dag. Udbygningen af biogasproduktionen forventes at fortsætte i de kommende år, hvilket giver en øget interesse for optimal udnyttelse af næringsstoffer i den afgassede biomasse. En af udfordringerne er at sikre en høj kvælstofudnyttelse i afgasset biomasse fra anlæg, som anvender store mængder af fast biomasse, der kun delvist omsættes i biogasreaktoren. Samtidig giver fosforlofterne begrænsninger i gødningsanvendelsen for nogle biogasanlæg og deres aftagere af afgasset biomasse.

På dette seminar gøres status for udnyttelsen af afgasset biomasse fra danske biogasanlæg og der præsenteres forskellige muligheder for at forbedre gødningskvaliteten af den afgassede biomasse. Seminaret består af en række faglige indlæg og samtidig vil der være mulighed for at deltagerne kan bidrage med egne erfaringer og idéer til nye løsninger, der kan bidrage til bedre udnyttelse af afgasset biomasse.

Seminaret er åbent for alle men henvender sig især til ejere og driftsledere på biogasanlæg, teknologileverandører, landbrugsrådgivere og landmænd med interesse i optimeret anvendelse af afgasset biomasse.

Der er et deltagergebyr på kr. 600,-

Arrangører
Seminaret arrangeres i samarbejde mellem SEGES Innovation, Food & Bio Cluster Denmark, og projektet Metoder til reduktion af ammoniaktab (MAG), der har modtaget tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrations-program (GUDP) under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Program

9.00 Registrering og kaffe

9.30 Velkomst og introduktion
Lars Villadsgaard Toft, SEGES Innovation

9.35 Udbygningen af biogasbranchen. Hvor stærkt går det og hvor er vi på vej hen?
Bruno Sander Nielsen, Biogas Danmark

10.05 Variation i sammensætningen af afgasset biomasse fra danske biogasanlæg
Lars Villadsgaard Toft, SEGES Innovation

10.30 Resultater fra markforsøg med afgasset biomasse.
Martin N. Hansen, SEGES Innovation

11.00 Ammoniakemissioner efter udbringning af afgasset biomasse: Hvad ved vi og hvordan kan de reduceres?
Johanna Pedersen, Aarhus Universitet

11.30 Ammoniakemissioner fra afgasset biomasse udbragt til græsmarker – de nyeste resultater
Torben Spanggaard Frandsen, SEGES Innovation

12.00 Frokost

13.00 Afgasset biomasse – nye trends og muligheder for optimering af udnyttelsen
Henrik B. Møller, Aarhus Universitet

13.30 Afgasset biomasse – et klimavirkemiddel for planteavleren?
Alice Thoft Christensen, SEGES Innovation

14.00 Fosforeffekt af biokul produceret af biogasrestfibre
Camilla Lemming, SEGES Innovation

14.30 Biokul og kvalitet – betydning af råvarer og procesbetingelser
Lars Elsgaard, Aarhus Universitet

15.00 Tak for i dag!


Innovationskraft

Når du deltager i dette event vil din tid blive anvendt som medfinansiering på Projektet Innovationskraft, som er finansieret af  Uddannelses- og Forskningsstyrelsen til standardsats. Læs mere om Innovationskraft

Kontakt

Michael Støckler

mcs@foodbiocluster.dk

+4540107128

Temadag om anvendelsen af afgasset biomasse
Temadag om anvendelsen af afgasset biomasse