Temadag | Novel Food og ingredienser til fødevarer

Information

Sted:
Zealand - lokale D1.37 og D1.38, Maglegårdsvej 2, 4000 Roskilde, Danmark
Sprog:
Dansk
Pris:
Gratis / Free
Fra:
26. september 2023 kl. 09:30
Til:
26. september 2023 kl. 15:30
Temadag | Den gode novel food ansøgning

I fødevareerhvervet er der fokus på udvikling af nye og innovative fødevarer, herunder fx nye alternative proteiner eller nye fødevarer lavet af restprodukter, som led i den grønne omstilling. 

Produkter som disse vil dog ofte kræve en EU novel food godkendelse, som har til formål at sikre at nye fødevarer er sikre for forbrugerne eller i hvert fald en afklaring af novel food status. 

Til denne temadag om novel food er det muligt at få indsigt i novel food reglerne, viden om hvordan man får afklaret, om en fødevare er novel food samt viden om novel food ansøgningsprocessen og den gode ansøgning. 

Novel food overvejelser bør tænkes ind tidligt i en innovationsproces for at sikre den mest smidige vej fra idé til kommercialisering og kan være relevant for både virksomheder, fødevare startups og konsulenter. 

Det er også en fordel at overveje tidligt, hvordan en ny fødevare ønskes markedsført. Der er mange typer af frivillig fødevareinformation (anprisninger), og der gælder forskellige regler. På denne temadag går vi tæt på sundhedsanprisningerne og den tilhørende ansøgningsprocedure.   

Desuden deltager Fødevarestyrelsens Ingrediensteam, som udover at fortælle lidt om hvem de er vil uddybe hvad de arbejder med:

 • Herunder fortælle om deres one-stop-shop, som de opfordrer virksomhederne til at bruge endnu mere flittigt. Via FVST one-stop-shop kan virksomheder stille spørgsmål om f.eks. udvikling af nye ingredienser, produktion og udvikling af produkter såsom tilsætningsstoffer, aromaer, emulgatorer, kulturer, enzymer og alternative proteinkilder (f.eks. mikroalger, græs eller insekter) til både foder og fødevarer.
 • Desuden deltager FVST også gerne i et møde med en virksomhed, der har en faglig problemstilling, som måske ikke er så konkret at den kan sendes til deres one-stop-shop. Gennem fælles dialog, vurderes og konkretisere problemstillingen, og derefter koordineres det videre arbejde i fagkontorerne i FVST.

 Program: 

 • 9.30-9.50 ankomst og registrering  

 • 9.50-10.00 Velkommen v/Food & Bio Cluster Denmark 

 • 10.00 Zealand byder velkommen 

 • 10.15 Rundtur i novel food reglerne – Hvad er en novel food, og hvordan får du den godkendt? v/Fødevarestyrelsen 

 • 11:25 Fødevarestyrelsen ingrediensteam - hvad kan vi tilbyde?

 • 11.35 Pause 

 • 11.45 Den gode ansøgning v/Morten Poulsen, seniorforsker fra DTU Fødevareinstituttet og novel food ekspert i EFSA 

 • 12.30 Frokost 

 • 13.15 Reglerne for anprisninger -  Hvordan markedsfører man fødevarer med sundhedsbudskaber? v/Fødevarestyrelsen 

 • 14.15 Q&A 

 • 14.30/14:45 Farvel og tak for i dag 

Kontakt

Conny Hanghøj

cha@foodbiocluster.dk

+4550980037

Temadag | Novel Food og ingredienser til fødevarer
Temadag | Novel Food og ingredienser til fødevarer