Spor 2:

NIS2 og D-mærket: Hvorfor er det så svært?

Der er i stadig større grad fokus på virksomheders arbejde med cybersikkerhed, særligt som følge af lov- og reguleringskrav. Ikke desto mindre kan det synes som en stor mundfuld at få rigtig tag om både cybersikkerhed og risikostyring, som er værdiskabende for virksomheden.
 
På dette spor dykker vi ned i, hvordan I som virksomhed kan overkomme og håndtere de praktiske problemer, som ofte opstår, når virksomheder påbegynder arbejdet med cybersikkerhed. Vi ser på de udfordringer, som opstår undervejs i spændingsfeltet mellem strategisk ledelse og daglig drift, når strukturerede processer og dokumentation både skal sikre forretningsværdi, effektivitet og efterlevelse af regulering- og lovgivningskrav.

Intro til D-mærket

D-mærket er Danmarks mærkningsordning for it-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse og er først i verden til at kombinere de to, baseret på internationale standarder.
 
Vi giver dig en introduktion til, hvad D-mærket er, og hvordan du kan høste værdien af et rammeværk. Du får indsigt i de otte kriterier, som D-mærket bygger på, og hvordan de kan hjælpe din virksomhed med at blive mere sikker.

Mapping til NIS2

Hvordan hænger D-mærket og NIS2 sammen? Vi viser dig, hvordan du kan bruge D-mærket som et værktøj til at efterleve NIS2-kravene. Vi gennemgår NIS2-kravene i hovedtræk, og holder dem op mod D-mærkets kriterier, så du får overblik og kan navigere mellem hhv. krav og kriterier, så din virksomhed kan stå stærkere overfor cyberrisici.

Arbejdet med D-mærket v/Comwell

Comwell er blandt de førende aktører i den danske hotelbranche og arbejder derfor også på at sætte baren højt for sig selv, men også for hele industrien.
 
Comwell har valgt at gå i gang med arbejdet hen imod D-mærket for at styrke deres digitale sikkerhed, med målet om at stå stærkere og blive førende på området i branchen. Her kan du høre om deres erfaringer med implementeringen, når de deler deres praktiske oplevelser, udfordringer og succeser. Få inspiration og konkrete tips fra Comwell til, hvordan du kan arbejde med D-mærket i din egen virksomhed.
 
Kom og bliv klogere på, hvordan du kan øge cybersikkerheden i din virksomhed og samtidig vinde konkurrencefordele ved at synliggøre det over for kunder og forbrugere.

Oplægsholdere

  • Mikael Jensen, Direktør i D-mærket
  • Majken Prip, Chefkonsulent i D-mærket
  • Jesper Aarestrup, Head of IT & Digital Services, Comwell Hotels
  • Egzon Meha, Information Security Officer, Comwell Hotels