Er din produktion cybersikker?

Information

Sted:
tba
Sprog:
Dansk
Pris:
Gratis / Free
Fra:
04. september 2024 kl. 10:00
Til:
04. september 2024 kl. 14:30

Tilmelding

Klik her for at tilmelde

Tilmeldingsfrist

30. august 2024

Få overblik over trusler, nye krav til cybersikkerhed og hvad du konkret kan gøre for at styrke cybersikkerheden i virksomhed og hele din forsyningskæde.

Vi præsenterer en praktisk tilgang til cybersikkerhed, hvor du får får overblik og konkrete råd og værktøjer der hjælper jeres virksomhed med at tackle den stigende cybertrussel. Du hører tillige hvad nye sikkerhedskrav og EU´s NIS2 direktiv i praksis betyder for både din virksomhed og den forsyningskæde du indgår i.

Vi sætter fokus på, hvordan du bedst beskytter de data, der er afgørende for at du levere dine produkter (f.eks. dokumentation og sporbarhedsdata) samt data der er afgørende for at du KAN levere dine produkter (overvåge og forbedre din produktion og opbevaring). Det gør vi fra både et teknisk og proceduremæssigt perspektiv. Vi præsenterer praktiske eksempler og værktøjer til dit arbejde med cybersikkerhed og emner som risikovurderinger, sikring af IT- og OT-systemer, håndtering af leverandørkrav og cyberhændelser, udfoldes og gøres konkrete, så du kan handle på dem.

Hvad får du med?

Fra workshoppen får du som minimum et overblik over:

  • Aktuelle cybertrusler og deres betydning
  • Nye lovkrav til cybersikkerhed (bl.a. betydning af EU´s NIS2-direktiv)
  • Handlemuligheder ift. risici i egen forsynings- og værdikæde
  • Værktøjer og muligheder for at få hjælp.

Efter workshoppen har du mulighed for at søge om deltagelse i et udvidet forløb, hvor vi identificerer trusler, svagheder og anbefalede cybersikkerheds-indsatser for både din virksomhed og hele den værdikæde, som den indgår i.

Udbyttet af forløbet bliver en række anbefalinger af konkrete tiltag og løsninger, som kan forbedre sikkerhedsniveauet for din virksomheden, i en balance mellem risici, konsekvenser og pris for indsatsen. Du har tillige mulighed for at få professionel rådgiverhjælp til opstart af de konkrete indsatser.

Hvem står bag?

Workshoppen er en del af projektet Cybersikre Fødevareværdikæder, der blandt andet skal løfte virksomheders kendskab, viden og evne til løbende at styrke cybersikkerheden for at gøre fødevareværdikæderne mere modstandsdygtige over for cybertrusler, og gøre dem i stand til at analysere, vurdere og håndtere egen cybersikkerhed helt op på virksomhedens øverste ledelsesniveau.

Projektet er finansieret af Industriens Fond, og bag projektet står Food & Bio Cluster Denmark, Alexandra Instituttet, SecuriOT, Salling Group, Dansk Cater A/S, DI Fødevarer samt Landbrug & Fødevarer.

Se her, hvis du vil læse mere om projektet og følge med!

Kontakt

Eva Nautrup

ena@foodbiocluster.dk

+4561421596

Er din produktion cybersikker?
Er din produktion cybersikker?