Søg midler

Ansøgning til innovationssamarbejdsprojekter 2023-2024

Vi har åbnet for ansøgninger om støtte til innovationssamarbejdsprojekter med fokus på udvikling af nye innovative løsninger i regi af klyngebevillingen Innovationskraft ERST 2023-2024.

Læs mere og find ansøgningsskemaer og deadlines på siden her.

Nu kan du søge midler til innovationsprojekter

Er din virksomhed en SMV?

Så er det nu muligt at søge om midler til samarbejder om innovationsprojekter gennem klyngebevillingen Innovationskraft 2023-2024.

Projekterne skal bidrage med løsninger inden for Food & Bio Cluster Denmarks 4 strategiske pejlemærker:

 1. At levere bæredygtige fødevarer, der er velsmagende, sunde og sikre, til en voksende verdensbefolkning
 2. At levere løsninger til en bæredygtig produktion og effektiv udnyttelse af bioressourcer til den højeste mulige værdi
 3. At sikre en bæredygtig grøn omstilling af klyngen frem mod klimaneutralitet
 4. At udnytte mulighederne i teknologiudviklingen indenfor f.eks. biotech, digitalisering og automatisering fuldt ud

Hvad er kravene?

Sidste deadline for ansøgninger er 2. oktober 2023 klokken 12.00, og for at kvalificere sig til midler fra den 11 mio. kr. store pulje skal dit projekt involvere minimum 2 partnere, hvor hovedansøger skal være SMV.

Der kan søges op til 700.000 kr. i samlet budget, med 50% støtte fra Innovationskraft ERST. 

Budgetstørrelsen er justeret pr. 01.06.23. Vi har allerede modtaget og igangsat mange projekter og med den store interesse for programmet så ønsker vi at kunne bevillige flere projekter til flere virksomheder. Dermed nedsættes budgettet fra 900.000 til 700.000 kr. 

Partnerskabet kan basere sig på samspil mellem virksomheder og vidensinstitutioner, men også på partnerskaber mellem mindre virksomheder, iværksættere og større virksomheder, som er aktive inden for fødevare- og bioressourceområdet. 

Deadlines for ansøgninger:
 • 10. februar 2023 (afsluttet)
 • 27. marts 2023 (afsluttet)
 • 8. maj 2023 (afsluttet)
 • 28. august 2023 (afsluttet)
 • 2. oktober 2023 (afsluttet)

Hent ansøgningsskema og dokumenter længere nede på denne side.

Projekterne skal bidrage med løsninger inden for Food & Bio Cluster Denmarks 4 strategiske pejlemærker:
 1. At levere bæredygtige fødevarer, der er velsmagende, sunde og sikre, til en voksende verdensbefolkning.

 2. At levere løsninger til en bæredygtig produktion og effektiv udnyttelse af bioressourcer til den højeste mulige værdi.

 3. At sikre en bæredygtig grøn omstilling af klyngen frem mod klimaneutralitet.

 4. At udnytte mulighederne i teknologiudviklingen indenfor f.eks. biotech, digitalisering og automatisering fuldt ud.

11 mio. kr. til at styrke innovationen og vækstpotentialet

Støtten til innovationsprojekterne kommer fra Erhvervsstyrelsen og Denmarks Erhvervsfremmebestyrelse og er givet som en del af klyngebevillingen Innovationskraft 2023-2024.

De 11 mio. kr. i puljen er afsat til at styrke samarbejdet mellem små og mellemstore virksomheder og landets videninstitutioner med det formål at styrke innovation og vækstpotentiale i målgruppen.

Projekterne vurderes og bevilliges af et eksternt bevillingspanel, der repræsenterer videninstitution og brancheforeninger indenfor branchen.

De aktiviteter, som gennemføres, skal være i tråd med Food & Bio Cluster Denmarks overordnede strategi og skal falde ind under de typer af aktiviteter, som Erhvervsstyrelsen og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse foreskriver, at klyngen skal beskæftige sig med. 

Du kan læse mere om projektrammen i vores guideline og Q&A.

Læs mere om Guidelines for innovationssamarbejdsprojekter >

Guidelines for collaborative innovation projects (in English) >

Q&A (efter webinar den 23. januar) >

Alt du skal bruge til ansøgningen

Hent ansøgningsskema og dokumenter

Vær opmærksom på at budgetrammen er justeret til maksimalt 700.000 kr.

Vi står klar til at hjælpe dig!

Kathrine Lykke Kirk

Kathrine Lykke Kirk

Fødevarer
Louise Krogh Johnson

Louise Krogh Johnson

Bioressourcer og biosolutions
Eva Nautrup

Eva Nautrup

Teknologi og digitalisering

Se eksempler på innovationssamarbejder