"Fra Jord til Byg" - udviklingsforløb

Søg midler til udvikling af biomaterialer til byggeri

Hvordan kan vi anvende biomasse og sidestrømme fra træ- og landbrug til nye byggematerialer i byggeriet?

Deltag i innovationssamarbejde og søg op til 100.000 kr. til udvikling af biomaterialer til byggeri.

Er du en dansk SMV i gang eller på vej til at udvikle og anvende nye bæredygtige materialer, teknologier, styringsværktøjer mv., så kan du nu søge op til 100.000 kr. til et udviklingsforløb omkring biobaserede byggematerialer.

I den biobaserede økonomi er der en stærkt stigende efterspørgsel på biomaterialer til byggeriet.

We Build Denmark og Food & Bio Cluster Denmark arrangerede i 2023 en konference, som viste et enormt behov for innovation og nye veje for nye byggematerialer, koncepter og idéer.

Nu er vi gået sammen og har et lyn-opslag, hvor du kan søge op til 100.000 kr. til at få kvalificeret din gode idé og lave en plan for at realisere den.

Deadline for ansøgning: Fredag den 1. marts 2024.

Udviklingsforløb

Det overordnede tema for udviklingsforløbene er ’Fra Jord til Byg’ med fokus på realisering af potentialer - altså, hvordan kan vi anvende biomasse og sidestrømme fra træ- og landbrug til nye byggematerialer i byggeriet?

Formålet med udviklingsforløbene er dermed at bidrage til øget produktion og øget anvendelse af biobaserede byggematerialer i Danmark.

Det kan fx være:

  • Projektidéer med fokus på nye byggematerialer (fx udnyttelse af sidestrømme fra biomasse)
  • Nye typer bindemidler baseret på biomasse
  • Nye høstmaskiner
  • Nye organisatoriske ’set up’s’ (fx kooperativ af primærproducenter/organisering af nye led i værdikæden) eller styringsværktøjer, såsom digitale platforme, der skaber overblik og/eller gennemsigtighed osv.

Paletten af muligheder er bred, så længe det bidrager til formålet ’Fra jord til Byg’, realisering af potentialer.

Målet med udviklingsforløbene er at få kvalificeret gode idéer, så de deltagende virksomheder ved udviklingsforløbenes afslutning står med en gennemarbejdet plan for realisering.

Pitch for investorer og fonds- og puljemidler

Som afslutning på udviklingsforløbene vil der blive mulighed for at pitche de udviklede idéer for mulige investorer samt fonds- og puljemidler.

Hvem kan søge?

Målgruppen for udviklingsforløbene er:

Danske SMVer, som er i gang med eller på vej til at udvikle og anvende nye materialer, teknologier, styringsværktøjer mv., der skaber bedre vilkår for vækst og bæredygtig omstilling i virksomheden.

Hvert udviklingsforløb skal bestå af minimum to SMVer, ligesom der skal indgå minimum en og gerne flere videnspartnere.

Deadline

Send din ansøgning senest fredag den 1. marts 2024

Sådan ansøger du

Klik på linket herunder og download projektbeskrivelse og ansøgningsskema.

Udfyld ansøgningsskemaet og send din ansøgning på mail til:

Jonas Ernst Søndergaard
Innovationskonsulent
We Build Denmark
jonas.ernst.soendergaard@webuilddenmark.dk

Har du brug for hjælp?

Knud Tybirk

Knud Tybirk

Senior Innovation Manager

"Fra Jord til Byg"-initiativet er finansieret under bevilling fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.