Bliv en del af vores team

Vi søger lige nu en juridisk medarbejder med lyst til at arbejde med iværksætteri og projektprogrammer

Måske er du lige præcis den kollega, vi søger til at arbejde med innovation og grøn omstilling inden for fødevarer og bioressourcer?

I Food & Bio Cluster Denmark (FBCD) oplever vi en stigende strøm af projekter, og vi har derfor brug for en kollega, som kan hjælpe os med at sikre, at vi efterlever de regler og forordninger, der styrer vores offentligt finansierede projekter. Samtidig vil du komme til at spille en vigtig rolle i at hjælpe med at udforme juridiske kontrakter og dokumenter til vores mange samarbejdspartnere.

Om jobbet

Som del af Administrations- Økonomiteamet bliver dine primære arbejdsområder:
 
 • Ansøgningsprocesser og projektimplementering med fokus på nationale regler og offentligt støttede regelsæt, der er med til at finansiere vores projekter
 • Varetagelse af juridiske aspekter på tværs af projekter og øvrige aktiviteter i FBCD
 • Økonomiske afrapporteringer, projektopfølgning og samarbejdsaftaler
 • Udarbejdelse af kontrakter, samarbejds- og managementaftaler mv. som bindeled for alle FBCD’s interessenter
 • Du kommer til at arbejde med både nationale og internationale projektaktiviteter og vil, i arbejdet med fx Strukturfondsprojekter og Horizon Europe programmerne under EU, få rig lejlighed til at udnytte og udvikle dine kompetencer inden for de juridiske aspekter på tværs af vores projekter og øvrige aktiviteter i FBCD.
Ud over det juridiske indblik vil du også komme til at deltage i økonomiske afrapporteringer samt opfølgninger i projekter og samarbejdsaftaler i samarbejde med det øvrige økonomiteam, hvorfor det er en fordel, hvis du har indblik og flair for udarbejdelse og forståelse af budgetter.

Forestil dig et job, hvor du kommer til at arbejde med

 • Danske fødevare- og bioressourcevirksomheder der skaber vækst og grøn omstilling gennem innovation, bæredygtighed og digitale teknologier. 
 • Inddragelse i simple og komplekse juridiske problemstillinger
 • Opnår erfaring med administration og sagsbehandling, lovfortolkning og formidling af juridiske tekster.

Vi tilbyder

 • Vi tilbyder en fast fuldtidsstilling i et inspirerende arbejdsmiljø med en åben kultur, hvor samarbejde og gode kommunikationsevner er afgørende for at opnå gode resultater. 
 • Vi har det godt sammen socialt, og du vil blive en del af en engageret og forskelligartet gruppe kolleger, der supplerer hinanden fagligt og skaber resultaterne som et hold.
 • Din arbejdsplads vil være på vores kontor i Foulum ved Viborg eller vores hovedkontor i Agro Food Park Aarhus.  

Ansøgning og proces

Ansøgning og CV bedes fremsendt hurtigst muligt via linket herunder.

Ansøgninger vurderes løbende og forventes afsluttet senest ved årets udgang.

Kontakt økonomichef Gitte Graversen Hermann på telefon 4063 8551 eller på mail ggr@foodbiocluster.dk, hvis du har spørgsmål til stillingen. 

 

Om Food & Bio Cluster Denmark

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har udpeget 13 nationale styrkepositioner til at varetage dansk erhvervsfremme, og Food & Bio Cluster Denmark er sat i verden for at varetage klyngefunktionen inden for fødevarer og bioressourcer.

Fødevarer og bioressourcer er en vigtig brik i den grønne omstilling, og Food & Bio Cluster Denmark har som medlemsorganisation en central rolle i at samle store og små virksomheder, forskere og studerende fra hele værdikæden for at skabe innovation og udvikling inden for styrkepositionen.

Via netværksgrupper, seminarer, konferencer og udviklingsprojekter hjælper vi virksomheder til sammen at finde løsninger og nye veje – både nationalt og internationalt. I Food & Bio Cluster Denmark er det medlemmerne, der sætter dagsordenen, og vi har p.t. + 450 medlemmer fordelt over hele landet og i hele værdikæden – herunder omkring 25 internationale medlemmer.

 

Gitte Graversen Hermann

Gitte Graversen Hermann

CFO/Administration