Zeolit kan rense vand fra produktion af fisk i lukkede systemer

Fiskeopdræt forventes at blive en stadig vigtigere leverandør af sunde fødevarer. Overfiskeri i havet og faldende kvoter betyder en stigende interesse for fiskeproduktion i landbaserede akvakultur anlæg. Men det er vigtigt at udvikle teknologier til håndtering af de affaldsstrømme, der måtte komme fra disse anlæg

 

Test af protyper af filtre
Food & Bio Cluster Denmark har igangsat et projekt, der skal afdække mulighederne for at anvende Zeolit til rensning af spildevandet fra akvakultur anlæg. 

Deltagerne i projektet er ECO-Zeolit og Teknologisk Institut. Som led i projektet testes to prototyper af filtre med Zeolit, ligesom forskellige typer af Zeolit vil blive screenet for at finde de optimale løsninger.

Det vigtigste formål med arbejdet er demonstrere løsninger, der muliggør en effektiv produktion af fisk uden udledning af forurenende spildevand til omgivelserne.

Endvidere forventes det, at de udviklede løsninger vil resultere i forbedrede leveforhold for fiskene i akvakulturanlæggene og dermed sundere fiskeopdrættet under bedre velfærdsforhold.

 

Finansieret af

Projektet ”Forbedret dyrevelfærd” er igangsat af
Food & Bio Cluster Denmark med støtte fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Partnere i projektet

Projektet gennemføres i samarbejde mellem Eco-Zeolit ApS og Teknologisk Institut

Kathrine Vejgaard Stage

Kathrine Vejgaard Stage

Head of Innovation & Partnerships

Sidder du med en god idé til et innovationsprojekt?

Food & Bio Cluster Denmark hjælper med at accelerere innovationen og den bæredygtige udvikling inden for fødevarer og bioressourcer.

Vi udbyder løbende muligheder for forskellige samarbejder og projekter.

Sådan samarbejder vi også om innovation

Her kan du se eksempler på andre innovationssamarbejdsprojekter i regi af klyngebevillingen Innovationskraft.

Projekter

Se hvilke danske og internationale projekter, klyngen deltager i.

Netværk

Vi samler deltagere i faglige netværk, hvor vi deler viden og erfaringer om fødevarer og bioressourcer.

Nyheder

Læs aktuelle nyheder om fødevarer og bioressourcer.

Kontakt

Vi står altid klar til at hjælpe dig med konkrete spørgsmål. Hvis ikke vi selv kan svare, ved vi helt sikkert, hvem der kan.