Udnyttelse af restfraktioner fra grønne proteiner kan booste biogasproduktionen

Der er store forventninger til en dansk produktion af protein fra grønne afgrøder som f.eks. græs. Brunsaften og pulpen, som er sidestrømme græsraffineringsanlægget, kan anvendes til biogasproduktion, men det er ikke uden udfordringer. To danske virksomheder er gået sammen om at optimere processerne, så der sikres maksimalt biogasudbytte af brunsaften og pulpen.

Model for tilførslen af brunsaft og pulp fra grøn proteinproduktion
I et nyt samarbejdsprojekt, som er igangsat af Food & Biocluster Denmark, vil der blive udviklet og beskrevet en model for, hvordan tilførslen af brunsaft og pulp fra grøn proteinproduktion skal tilføres biogasanlægget for at opnå den optimale biogasproduktion. 

 

 

Finansieret af

Projektet ”Udnyttelse af restfraktioner fra grønne proteiner kan booste biogasproduktionend” er igangsat af
Food & Bio Cluster Denmark med støtte fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Partnere i projektet

Projektet gennemføres i samarbejde mellem Nordic Green Engineering Aps og Ausumgaard Biogas

Kathrine Vejgaard Stage

Kathrine Vejgaard Stage

Head of Innovation & Partnerships

Sidder du med en god idé til et innovationsprojekt?

Food & Bio Cluster Denmark hjælper med at accelerere innovationen og den bæredygtige udvikling inden for fødevarer og bioressourcer.

Vi udbyder løbende muligheder for forskellige samarbejder og projekter.

Sådan samarbejder vi også om innovation

Her kan du se eksempler på andre innovationssamarbejdsprojekter i regi af klyngebevillingen Innovationskraft.

Projekter

Se hvilke danske og internationale projekter, klyngen deltager i.

Netværk

Vi samler deltagere i faglige netværk, hvor vi deler viden og erfaringer om fødevarer og bioressourcer.

Nyheder

Læs aktuelle nyheder om fødevarer og bioressourcer.

Kontakt

Vi står altid klar til at hjælpe dig med konkrete spørgsmål. Hvis ikke vi selv kan svare, ved vi helt sikkert, hvem der kan.