Reduktion af anti-nutrielle stoffer i hestebønner

På trods af de enorme ernæringsmæssige og miljømæssige fordele som hestebønnedyrkning giver, er brugen af hestebønner som fødevareafgrøde blevet begrænset, og dette primært på grund af tilstedeværelsen af anti-nutrielle faktorer (ANF’er).

Formålet med projektet er at få yderligere indsigt i, hvordan forarbejdning af hestebønner såsom afskalning og tør fraktionering med vindsigtning influerer på indholdet og forholdet mellem ANF’er.

Pure Dansk, som er med i projektet, sælger deres tørrede hestebønner med skal, og indholdet af ANF’er i disse tørrede kommercielle produkter dyrket under danske forhold er ukendt.

Ligeledes mangler der dokumentation for, hvad bibeholdelsen af skallen betyder for det samlede indhold af ANF’er i disse produkter, og hvordan produkterne skal behandles optimalt hos forbrugeren for at reducere ANF indholdet til acceptabelt lave niveauer.

Denne viden er essentiel til udnyttelse af det uforløste markedspotentiale i forhold til dansk producerede, tørrede produkter.

Projektet vil også bidrage til indfrielse af de generelle målsætninger for bæredygtig bioøkonomi, hvor DK´s langsigtede mål er at være et klimaneutralt samfund i 2050, hvor der ikke udledes mere drivhusgas, end der bliver optaget.   

Finansieret af

Projektet ”Reduktion af anti-nutrielle stoffer i hestebønner” er igangsat af Food & Bio Cluster Denmark med støtte fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. 

Partnere i projektet

Projektet gennemføres i samarbejde mellem Teknologisk Institut, Pure Dansk og Aarhus Universitet.  

Anni Simonsen

Anni Simonsen

Senior Innovation Manager

Sidder du med en god idé til et innovationsprojekt?

Food & Bio Cluster Denmark hjælper med at accelerere innovationen og den bæredygtige udvikling inden for fødevarer og bioressourcer.

Vi udbyder løbende muligheder for forskellige samarbejder og projekter.

Sådan samarbejder vi også om innovation

Her kan du se eksempler på andre innovationssamarbejdsprojekter i regi af klyngebevillingen Innovationskraft.

Projekter

Se hvilke danske og internationale projekter, klyngen deltager i.

Netværk

Vi samler deltagere i faglige netværk, hvor vi deler viden og erfaringer om fødevarer og bioressourcer.

Nyheder

Læs aktuelle nyheder om fødevarer og bioressourcer.

Kontakt

Vi står altid klar til at hjælpe dig med konkrete spørgsmål. Hvis ikke vi selv kan svare, ved vi helt sikkert, hvem der kan.