Prototyping og test af gyllefiltreringsløsning

Formålet med projektet er at reducere klima-og miljøbelastningen forbundet med fødevareproduktion gennem ændringer af tørstofandel, sammensætning og koncentration af næringsstoffer i husdyrgødning, som udnyttes til biogas og gødning.

Ændringerne skal ske ved at køre husdyrgødningen gennem et anlæg bestående af tromlefortykker og et filter af bl.a. stenuld, som producerer en mindre og tørstofrig fraktion, der indeholder det meste af gyllens gaspotentiale. Derved mindskes transportbehovet og landbrugets indtjeningsmuligheder forbedres i kraft af effektiv energiudnyttelse og højere gødningsværdi.

På sigt kan der også være muligheder for anvendelse af løsningen i akvakulturproduktion. 

Finansieret af

Projektet ”Prototyping og test af gyllefiltreringsløsning” er igangsat af Food & Bio Cluster Denmark med støtte fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.  
 

Partnere i projektet

Projektet gennemføres i samarbejde mellem Aarhus Universitet, Kronholm Consult, Egeskov Stålteknik ApS og Rockwool International A/S.  

Jan Lund

Jan Lund

Senior Innovation Manager

Sidder du med en god idé til et innovationsprojekt?

Food & Bio Cluster Denmark hjælper med at accelerere innovationen og den bæredygtige udvikling inden for fødevarer og bioressourcer.

Vi udbyder løbende muligheder for forskellige samarbejder og projekter.

Sådan samarbejder vi også om innovation

Her kan du se eksempler på andre innovationssamarbejdsprojekter i regi af klyngebevillingen Innovationskraft.

Projekter

Se hvilke danske og internationale projekter, klyngen deltager i.

Netværk

Vi samler deltagere i faglige netværk, hvor vi deler viden og erfaringer om fødevarer og bioressourcer.

Nyheder

Læs aktuelle nyheder om fødevarer og bioressourcer.

Kontakt

Vi står altid klar til at hjælpe dig med konkrete spørgsmål. Hvis ikke vi selv kan svare, ved vi helt sikkert, hvem der kan.