Optimering og bioraffinering af lutein fra mikroalger

Der har de seneste år været en global clean-label bevægelse i gang blandt forbrugerne, hvilket har ført til en øget efterspørgsel efter sunde og naturlige fødevarer, der indeholder færre eller ingen kunstige farvestoffer, konserveringsmidler og farvestoffer.

Lutein er et pigment med attraktive gul-orange farveegenskaber og omfattende sundhedsmæssige fordele, især ved aldersrelaterede sygdomme som åreforkalkning og grå stær, på grund af dets antioxidantegenskaber. Som en konsekvens heraf er lutein blevet en meget efterspurgt farveingrediens i fødevareindustrien.  

I øjeblikket er den eneste udnyttede kilde til lutein morgenfruer, der dyrkes som markafgrøder på agerjord. Lutein er imidlertid også til stede i høje koncentrationer i mikroalgen Chlorella, som har flere klare fordele i forhold til morgenfruen som produktionsplatform:

  • Produktionen kan foretages i fermentorer på industriområder og konkurrerer ikke med andre afgrøder på agerjord. 
  • Chlorelladyrkning i fermentorer har en hurtigere væksthastighed og større indhold af lutein end morgenfrueblomsten. 
  • Desuden indeholder mikroalgen også et højt indhold af protin, aminosyrer, vitaminer, mineraler og fedtsyrer, hvilket gør algen til en superfood.  


Dette projekt vil give en alternativ, stabil og mere bæredygtig produktionsmetode for luteinpigment til fødevareingredienser og farvestofindustrier, som vil gøre disse industrier i stand til at skaffe naturligt pigment hele året og dermed være mindre afhængige af syntetiske ingredienser. I øjeblikket er lutein afledt af morgenfrue, som er en sæsonbestemt afgrøde dyrket på agerjord i Kina, Indien, Mexico og i konkurrence med andre fødeafgrøder. Chlorella-mikroalger kan derimod dyrkes i fermentorer på industriområder overalt i verden og dermed 1) ikke konkurrere med andre fødeafgrøder, og 2) være tæt placeret på de produkter, der tager fra. 

Finansieret af

Projektet ”Optimering og bioraffinering af lutein fra mikroalger” er igangsat af Food & Bio Cluster Denmark med støtte fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. 

Partnere i projektet

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Aliga, Liqtech Ceramics og DTU

Anni Simonsen

Senior Innovation Manager

Sidder du med en god idé til et innovationsprojekt?

Food & Bio Cluster Denmark hjælper med at accelerere innovationen og den bæredygtige udvikling inden for fødevarer og bioressourcer.

Vi udbyder løbende muligheder for forskellige samarbejder og projekter.

Sådan samarbejder vi også om innovation

Her kan du se eksempler på andre innovationssamarbejdsprojekter i regi af klyngebevillingen Innovationskraft.

Projekter

Se hvilke danske og internationale projekter, klyngen deltager i.

Netværk

Vi samler deltagere i faglige netværk, hvor vi deler viden og erfaringer om fødevarer og bioressourcer.

Nyheder

Læs aktuelle nyheder om fødevarer og bioressourcer.

Kontakt

Vi står altid klar til at hjælpe dig med konkrete spørgsmål. Hvis ikke vi selv kan svare, ved vi helt sikkert, hvem der kan.