Grannåle-læder

Der er et stærkt stigende ønske om at udvikle bæredygtige og veganske materialer til erstatning for konventionelt læder. Udfordringen er at finde og udvikle materialer, som har tilsvarende fysisk/mekaniske egenskaber og hos forbrugeren dækker det samme behov.

 

Fra julens pynt til funktionel løsning
Natural Materials Studio ønsker sammen med partnerskabet i dette projekt at udvikle et produkt baseret på overskudsgrannåle fra juletræsindustrien.

En af de helt store udfordringer er at udvikle og sikre god sammenbindingsevne af materialet og derved skabe en god styrke i produkter som kan efterleve de krav, der er til materialet og produkter.

Det overordnede mål med projektet er derfor at finde den rette binder, der kan højne kvaliteten, performance og produktions-kapaciteten, samtidig med at den er biobaseret og bæredygtigt produceret. Denne produktudvikling vil betyde en mulighed for patent-søgning for materialet og teknologien. 

Genanvendelse af julens træer
Bæredygtighed af juletræer bliver stadigt vigtigere for forbrugerne. Der er derfor et øget fokus på ikke bare en bæredygtig produktion af juletræer, men også på genanvendelse af juletræet.

Danmark er den næststørste producent af juletræer i Europa med en årlig produktion på ca. 15 millioner træer, hovedsagelig i arten nordmannsgran. Henved 10 millioner træer eksporteres, mens det danske hjemmemarked tegner sig for 1,5 millioner træer.

Afhængig af markedssituationen er der små 4 millioner træer tilbage i primærproduktionen, som ikke lever op til kravene for et salgbart træ og derfor bliver knust efter endt omdrift. Baseret på disse rester fra juletræs-producenterne, kan vi producere mere end 1 mio. metervare/år af naturligt grannåle-læder. I dette er ikke medregnet den kapacitet der vil være ved at genanvende grannålene efter brug (når forbrugeren har holdt jul). Projektet er således omdrejet en konvertering og raffinering af overskuds gran fra industrien for at skabe nye værdikæder samt forretningsmodeller for den del af landbrugs sektoren. Vi ser, at projektet adresserer 1) at sikre en bæredygtig grøn omstilling af klyngen frem mod klima neutralitet, og 2) udnytte mulighederne inden for teknologiudviklingen inden for biotech og bio-raffinering. 

Finansieret af

Projektet  ”Grannåle-læder” er igangsat af Food & Bio Cluster Denmark med støtte fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Partnere i projektet

Projektet gennemføres i samarbejde mellem Teknologiske Institut, Naturel Material Studios og Danske Juletræer.  

Kathrine Vejgaard Stage

Kathrine Vejgaard Stage

Head of Innovation & Partnerships

Sidder du med en god idé til et innovationsprojekt?

Food & Bio Cluster Denmark hjælper med at accelerere innovationen og den bæredygtige udvikling inden for fødevarer og bioressourcer.

Vi udbyder løbende muligheder for forskellige samarbejder og projekter.

Sådan samarbejder vi også om innovation

Her kan du se eksempler på andre innovationssamarbejdsprojekter i regi af klyngebevillingen Innovationskraft.

Projekter

Se hvilke danske og internationale projekter, klyngen deltager i.

Netværk

Vi samler deltagere i faglige netværk, hvor vi deler viden og erfaringer om fødevarer og bioressourcer.

Nyheder

Læs aktuelle nyheder om fødevarer og bioressourcer.

Kontakt

Vi står altid klar til at hjælpe dig med konkrete spørgsmål. Hvis ikke vi selv kan svare, ved vi helt sikkert, hvem der kan.