Fra mikroagler til velsmagende næringsrige produkter til ældresegmentet

Der er en global bevægelse mod udvikling af flere plantebaserede fødevarer. I Danmark bliver denne bevægelse understøttet af regeringens ønske om at sænke CO2-aftrykket mod 2030.

Som følge af disse bevægelser er danske fødevareproducenter og leverandører i stigende grad udfordret af at skulle identificere og indarbejde nye plantebaserede og ernæringsrigtige ingredienser i deres produktion og sortiment. Dette samarbejdsprojekt adresserer den erhvervsmæssige udfordring ved at udvikle proteinrige produkter med alternative proteinkilder, som er både klimavenlige og nærende. Med brugen af et innovativt mikroalgeprotein suppleret med planteprotein i to unikke drikkeprodukter testes det, hvordan planteproteiner kan indarbejdes som primær proteinkilder i fødevarer uden, at det går ud over smag og tekstur. Den globale klimakrise og deraf behovet for en omstilling fra animalske proteinkilder til plantebaseret alternativer i fødevarebranchen, samt en voksende aldrende befolkning, der ofte ikke får proteiner nok, er udgangspunktet for dette projekt.  Det er målet at understøtte udbredelsen af nye proteinkilder, som mikroalger, i danske fødevarer med henblik på en både sundere og potentielt mere klimavenlig produktprofil.

Partnerne i samarbejdsprojektet vil foretage en videnskabelig undersøgelse af den funktion, som mikroalgen Golden Chlorella har, når den tilføres våde fødevarer. I dette tilfælde drejer det sig om et shot af kakao (udviklet af Pods of Beans) og en frugt- og grønsagssmoothie (udviklet Super Good & Co), som begge er ready-to-go produkter.  Partnerne vil i samarbejdet skabe to forskellige rene, næringsrige, velsmagende, plantebaseret alternativer til det animalsk dominerede udbud af proteinrige drikke, der udbydes på sygehuse og plejehjem i dag.

Underernæring (hos ældre) er et stort, men ofte usynligt problem, som negativt påvirker ældres sundhed og livskvalitet, samt samfundets udgifter. Underernæring er årsagen til et øget behov for hospitalsindlæggelser, medicinske konsultationer og hjemmepleje. Ældre og småtspisende er karakteriseret ved, at de ofte mangler protein i kroppen, da den manglende appetit bevirker, at de har svært ved at indtage nok protein. En næringsrig diæt er derfor en vigtig faktor til en sund aldring.

Finansieret af

Projektet ”Fra mikroalger til velsmagende næringsrige produkter til ældresegmentet” er igangsat af Food & Bio Cluster Denmark med støtte fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Partnere i projektet

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem de fire virksomheder 4BetterLife, Pods & Beans, Super Good & Co og Warmings samt Teknologisk Institut og Aalborg Universitetshospital.

Anni Simonsen

Senior Innovation Manager

Sidder du med en god idé til et innovationsprojekt?

Food & Bio Cluster Denmark hjælper med at accelerere innovationen og den bæredygtige udvikling inden for fødevarer og bioressourcer.

Vi udbyder løbende muligheder for forskellige samarbejder og projekter.

Sådan samarbejder vi også om innovation

Her kan du se eksempler på andre innovationssamarbejdsprojekter i regi af klyngebevillingen Innovationskraft.

Projekter

Se hvilke danske og internationale projekter, klyngen deltager i.

Netværk

Vi samler deltagere i faglige netværk, hvor vi deler viden og erfaringer om fødevarer og bioressourcer.

Nyheder

Læs aktuelle nyheder om fødevarer og bioressourcer.

Kontakt

Vi står altid klar til at hjælpe dig med konkrete spørgsmål. Hvis ikke vi selv kan svare, ved vi helt sikkert, hvem der kan.