Flydende økologisk gødning baseret på plantebiomasse

Projektets overordnede formål er at belyse mulighederne for at anvende græsproteinanlæg i vinterhalvåret til at presse plantesaft ud af ensilage af forskellige
grønne plantebiomasser

såsom efterafgrøder samt at opkoncentrere plantesaften til flydende økologisk gødning til brug i gartneri og landbrug.  

Projektet vil omfatte et nyt samarbejde mellem virksomheder og vidensinstitutioner, der arbejder indenfor hhv. landbrug, bioraffinering og gartneriproduktion.

Til gavn for virksomheder inden for landbrug, bioraffinering og gartneriproduktion
Resultaterne af projektet ventes både at kunne gavne de medvirkende virksomheder Ausumgaard, Øster Lind og Økologi Haven men også tilsvarende virksomheder, der arbejder indenfor landbrug, bioraffinering af grøn biomasse og indenfor gartneriproduktion.

Projektet har endvidere til formål at belyse behov for yderligere udvikling, og projektets resultater forventes at danne grundlag for udarbejdelse af en projektansøgning om et større udviklingsprojekt, der ventes at ville omfatte flere virksomheder indenfor den foreslåede værdikæde. 

 

Finansieret af

Projektet ”Flydende økologisk gødning baseret på plantebiomasse” er igangsat af
Food & Bio Cluster Denmark med støtte fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. 

Partnere i projektet

Projektet gennemføres i samarbejde mellem Teknologisk Institut og AU-Vindmøller I/S.  

Jan Lund

Jan Lund

Senior Innovation Manager

Sidder du med en god idé til et innovationsprojekt?

Food & Bio Cluster Denmark hjælper med at accelerere innovationen og den bæredygtige udvikling inden for fødevarer og bioressourcer.

Vi udbyder løbende muligheder for forskellige samarbejder og projekter.

Sådan samarbejder vi også om innovation

Her kan du se eksempler på andre innovationssamarbejdsprojekter i regi af klyngebevillingen Innovationskraft.

Projekter

Se hvilke danske og internationale projekter, klyngen deltager i.

Netværk

Vi samler deltagere i faglige netværk, hvor vi deler viden og erfaringer om fødevarer og bioressourcer.

Nyheder

Læs aktuelle nyheder om fødevarer og bioressourcer.

Kontakt

Vi står altid klar til at hjælpe dig med konkrete spørgsmål. Hvis ikke vi selv kan svare, ved vi helt sikkert, hvem der kan.