Efterafgrøder til biogas

Projektet er et demonstrationsprojekt og har til formål at demonstrere rationel og rentabel dyrkning, høst, ensilering og anvendelse af efterafgrøder til biogasproduktion.

Projektet er blevet til efter en dialog med Sønderjysk Biogas og Landbrugets Biomasseleverandører, som har en bred interesse i at udvide menukortet, når det drejer sig om råvarer til biogasproduktion til erstatning for energiafgrøder. Her er efterafgrøder en oplagt mulighed. 

I projektet deltager

  • tre landmænd i det vestlige Sønderjylland, der vil dyrke efterafgrøder
  • BønsGroup, der forhandler maskiner til grovfoderproduktion vil demonstrere høst og bjærgning af efterafgrøderne 
  • Sønderjysk Biogas, der vil ensilere (evt. samensilere med halm) efterafgrøderne og anvende dem til biogasproduktion

Teknologisk Institut AgroTech vil lede projektet, dokumentere methanpotentialet og foretage en økonomisk analyse af den samlede business case.

Finansieret af

Projektet ”Efterafgrøder til biogas” er igangsat af
Food & Bio Cluster Denmark med støtte fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. 

Partnere i projektet

Projektet gennemføres i samarbejde mellem Teknologisk Institut, Sønderjysk Biogas og Landbrugets Biomasseleverandører.

Jan Lund

Jan Lund

Senior Innovation Manager

Sidder du med en god idé til et innovationsprojekt?

Food & Bio Cluster Denmark hjælper med at accelerere innovationen og den bæredygtige udvikling inden for fødevarer og bioressourcer.

Vi udbyder løbende muligheder for forskellige samarbejder og projekter.

Sådan samarbejder vi også om innovation

Her kan du se eksempler på andre innovationssamarbejdsprojekter i regi af klyngebevillingen Innovationskraft.

Projekter

Se hvilke danske og internationale projekter, klyngen deltager i.

Netværk

Vi samler deltagere i faglige netværk, hvor vi deler viden og erfaringer om fødevarer og bioressourcer.

Nyheder

Læs aktuelle nyheder om fødevarer og bioressourcer.

Kontakt

Vi står altid klar til at hjælpe dig med konkrete spørgsmål. Hvis ikke vi selv kan svare, ved vi helt sikkert, hvem der kan.