Udnyttelsen af sidestrømme som næringskilde til algedyrkning, skal fremme innovative produkter.

Sidestrømme er en af de store problematikker vedrørende tab af biodiversitet og den fortsatte negative udvikling af klima forandringer. Særligt er spildevand en af de store bidragsydere til dette. I industrielt spildevand findes der dog næringsrige næringsstoffer, som kan udnyttes. Dette projekt ønsker således at benytte disse sidestrømme, til at fremme en algedyrkning, som herefter kan omdannes til nye innovative produkter.

Algedyrkningen som projektet vil fremme, skal være med til at danne forskellige innovative produkter. Dette inkluderer blandt andet proteinalternativer, fødevarer, gødning og tekstiltilsætningsstoffer. Alger som projektet vil udnytte, har flere gavnlige egenskaber, sammenlignet med planter på land.

Projektet vil dermed repræsentere et gennembrud af algedyrkning som spildevandsressource og middel til industriel cirkularitet, samtidig med at algebaseret produkter udvikles og deres markedsplads stimuleres.

Fra en lineær til en cirkulær værdikæde

Hovedformålet med projektet er således at udvikle cirkulære og bæredygtige værdikæder, der med benyttelsen af alger, bringer nye og innovative produkter på markedet. Samtidig skal projektet være med til, at genoprette Europas økosystemer.

Finansieret af

Projektet Locality er igangsat af Food & Bio Cluster Denmark og medfinansieret af den Europæiske Union

Partnere i projektet

Kersti Haugan

Kersti Haugan

Senior Business Development Manager

Sidder du med en god idé til et innovationsprojekt?

Food & Bio Cluster Denmark hjælper med at accelerere innovationen og den bæredygtige udvikling inden for fødevarer og bioressourcer.

Vi udbyder løbende muligheder for forskellige samarbejder og projekter.

Sådan samarbejder vi også om innovation

Her kan du se eksempler på andre innovationssamarbejdsprojekter i regi af klyngebevillingen Innovationskraft.

Projekter

Se hvilke danske og internationale projekter, klyngen deltager i.

Netværk

Vi samler deltagere i faglige netværk, hvor vi deler viden og erfaringer om fødevarer og bioressourcer.

Nyheder

Læs aktuelle nyheder om fødevarer og bioressourcer.

Kontakt

Vi står altid klar til at hjælpe dig med konkrete spørgsmål. Hvis ikke vi selv kan svare, ved vi helt sikkert, hvem der kan.